Οι έξι φονευθέντες Γερμανοί στην Σκάλα Παραμυθιάς (Α΄μέρος)

Του Μάριου Αναστασίου Μπίκα Σκάλα Παραμυθιάς  24 Σεπτέμβρη 1943 Οι αντάρτες φονεύουν  έξι (6) Γερμανούς στρατιώτες και τραυματίζουν  τρεις (3).

Περισσότερα