Προφορικές Μαρτυρίες για τους έξι (6) φονευθέντες Γερμανούς -Β΄μέρος

Του Μάριου Αναστασίου Μπίκα Διαβάστε το Α΄ μέρος ΕΔΩ Προφορικές Μαρτυρίες  για τους έξι (6) φονευθέντες Γερμανούς ( Οι παρακάτω

Read more

Οι έξι φονευθέντες Γερμανοί στην Σκάλα Παραμυθιάς (Β΄μέρος – προφορικές μαρτυρίες)

Του Μάριου Αναστασίου Μπίκα Διαβάστε το πρώτο μέρος ΕΔΩ Προφορικές Μαρτυρίες  για τους έξι (6) φονευθέντες Γερμανούς( Οι παρακάτω μαρτυρίες

Read more