Ενημερωτική συγκέντρωση από την επιτροπή αγώνα κατά των μονάδων καύσης βιορευστών

Ενημερωτική συγκέντρωση από την επιτροπή αγώνα κατά των μονάδων καύσης βιορευστών Από την Επιτροπή Αγώνα κατά των μονάδων καύσης βιορευστών

Read more

Εκλεγμένοι – Υποψήφιοι – Υποστηρικτές της Λαϊκής Συσπείρωσης για τις μονάδες βιομάζας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΕΓΜΕΝΩΝ, ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ

Read more