Περιβαλλοντική δράση στο Προδρόμι από τον ΜΕΣΠ

Περιβαλλοντική δράση! Ο Μ.Ε.Σ.Προδρομίου θα προβεί σε περιβαλλοντική δράση και συγκεκριμένα στον καθαρισμό από σκουπίδια και φέρτα υλικά των δρόμων

Περισσότερα