Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Εκπαιδευτικοί της Θεσπρωτίας στην Βιέννη με Erasmus+

Συμμετοχή της Δ.Π.Ε. Θεσπρωτίας σε διακρατική συνάντηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus +

Στις 7 & 8 Φεβρουαρίου 2022, αντιπροσωπεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας, με την Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας, κ. Μαρίνα Μπέση ως επικεφαλής του προγράμματος, έλαβε μέρος στη  2η συνάντηση εργασίας (Transnational Project Meeting) που διεξήχθη  στη Βιέννη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ με τίτλο Student Transition in Education Paths (STEP). Το Πρόγραμμα υλοποιείται κατά την τριετία 2019-2022 και επικεντρώνεται στην διευκόλυνση της ομαλής μετάβασης των μαθητών/μαθητριών από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο.  

Στόχος του Προγράμματος, στο οποίο συμμετέχουν εκπαιδευτικοί και φορείς από την Ελλάδα, την Αυστρία, τη Βουλγαρία, την Ιταλία, την Ισπανία, τη Ρουμανία και την Τουρκία, είναι αφενός η ανταλλαγή καλών διδακτικών πρακτικών και αφετέρου η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού ανοιχτής πρόσβασης, το οποίο θα απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς  και μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εργασίας, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για την έως τώρα πρόοδο του σχεδίου και να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με την περαιτέρω βελτίωσή του. Μέσα από διαλογική συζήτηση κατέληξαν σε χρήσιμα συμπεράσματα και προχώρησαν στην επικαιροποίηση και το σχεδιασμό των επόμενων δραστηριοτήτων. Προσδιόρισαν τέλος τους επικαιροποιημένους στόχους του σχεδίου και τις δράσεις που θα υλοποιήσει ο κάθε εταίρος προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί. 

Τέλος, οι εταίροι αποφάσισαν από κοινού την υλοποίηση δράσεων διάχυσης – με δια ζώσης και εξ αποστάσεως συναντήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο – με στόχο την διάδοση του σχεδίου τόσο στην εκπαιδευτική όσο και την ευρύτερη κοινότητα.  

                                                                             ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ