Προσλήψεις στις κατασκηνώσεις της ΤΥΠΕΤ στην Λούτσα Πρέβεζας

Προσλήψεις στις κατασκηνώσεις της ΤΥΠΕΤ στην Λούτσα Πρέβεζας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. 2017 Τ ο Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.), Ν.Π.Ι.Δ., δέχεται αιτήσεις

Read more

Προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Άρτας

Προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Άρτας Ανακοίνωση για την προκήρυξη πρόσληψης του παρακάτω προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, του υποέργου υποέργου «Ανάδειξη

Read more