Οι φονευθέντες στην Παραμυθιά την 27η Σεπτεμβρίου 1943 (Α΄μέρος)

Του Μάριου Αναστασίου Μπίκα Την 27η Σεπτεμβρίου 1943, ημέρα Δευτέρα και ώρα δύο (2) μ.μ.,  στην αυλή της εκκλησίας του

Read more