Ο Σταύρος Κωσταράς αντιδήμαρχος στον δήμο Σουλίου

Ο δήμαρχος Σουλίου Γιάννης Καραγιάννης όρισε τον Σταύρο Κωσταρά αντιδήμαρχο ΣυντήρησηςΥποδομών και Μηχανολογικού Εξοπλισμού. Η απόφαση: Α Π Ο Φ

Περισσότερα