Ενημέρωση από Acheron Actions και ΒΙΚΟΣ για τα πλαστικά στην θάλασσα

Σημαντικότατος τομέας   όσον αφορά στη διαχείριση των πλαστικών  απορριμμάτων, είναι η εκπαίδευση και ενημέρωση του πολίτη  ώστε να ενισχυθεί   η

Περισσότερα