Ο Μάρκος Δεληγιαννάκης (1870-1957)

  Του Μάριου Αναστασίου Μπίκα Ο Μάρκος Δεληγιαννάκης  (1870-1957) Ο Μάρκος Δεληγιαννάκης έλαβε μέρος στον Μακεδονικό αγώνα. Τον Οκτώβριο του 1912

Περισσότερα