Διαιτητής έδειξε λευκή κάρτα σε αγώνα

Μια καινοτομία στις κάρτες έχει αρχίσει και εφαρμόζεται στην Πορτογαλία και έχει εισαχθεί από την ΦΙΦΑ ώστε με αυτόν τον

Περισσότερα