Ανάρτηση κτηματογράφησης του Αγ. Δονάτου Παραμυθιάς

Μετά τον έλεγχο του διαγράμματος της μελέτης με τίτλο «Κτηματογράφηση και τροποποίηση του υπάρχοντος Σχεδίου Πόλεως στην περιοχή διανομής οικοπέδων

Περισσότερα