Από τέλος Ιανουαρίου αναστολή λειτουργίας του ΚΤΕΟ Θεσπρωτίας

«Αναστολή λειτουργίας ΚΤΕΟ  της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας» Ο Αντιπεριφερειάρχης της ΠΕ Θεσπρωτίας, λαμβάνοντας υπόψη τους υφιστάμενους – ιδιαίτερους υπηρεσιακούς λόγους

Περισσότερα