Κούλουμα στο άνω Προδρόμι, έγινε συνάντηση γυναικών

Καθαρά Δευτέρα στο άνω Προδρομι! Ο Μ.Ε.Σ.Προδρομίου διοργάνωνει με την υποστήριξη της Επιτροπής Αναστήλωσης του Δημοτικού Σχολείου, τα κούλουμα στο

Περισσότερα