Συγκέντρωση χρημάτων για την επισκευή του Άη Γιάννη, του μοναστηριού της Βέλλιανης

Συγκέντρωση χρημάτων για την επισκευή του Άη Γιάννη, του μοναστηριού της Βέλλιανης Ανακοίνωση της επιτροπής ΕΔΑΜΑΠ για την συγκέντρωση χρημάτων

Read more