Λειτουργία Εσπερινού ΕΠΑΛ στη Θεσπρωτία

«Ίδρυση νέου σχολείου | Λειτουργία Εσπερινού ΕΠΑΛ στη Θεσπρωτία»Δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3147/22-06-2022) η ίδρυση ενός νέου

Περισσότερα