Επιμελητήριο Θεσπρωτίας: Διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση παρουσίασης υφιστάμενων και νέων Χρηματοδοτικών Εργαλείων από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας σας προσκαλεί την

Περισσότερα

Το επιμελητήριο Θεσπρωτίας ενημερώνει για τις ψηφιακές του δυνατότητες

Παρουσίαση των εφαρμογών του Ψηφιακού Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας ! Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας προσκαλεί τα μέλη του και κάθε ενδιαφερόμενο να παρακολουθήσει

Περισσότερα