Ανάκληση από τον ΕΟΦ χαπιών για πίεση και σπρέι για την μύτη

Ο ΕΟΦ αποφάσισε την ανάκληση των κάτωθι παρτίδων (Πίνακας Ι) του φαρμακευτικού προϊόντος «ACCUPRON Δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο 5,

Περισσότερα