Μύθοι & Αλήθειες: Ιαμβική ποίηση

Οι αρχαίοι νόμιζαν ότι ο Ιαμβικός στίχος έχει την αρχή του στις γιορτές της Δήμητρας και πως η λέξη “Ίαμβος”

Περισσότερα