Το Άνθος της Δουραχάνης: Αφιέρωμα στον π. Αθανάσιο Χατζή

Μαρούλα Παπαευσταθίου-Τσάγκα (Διδάκτωρ Ιστορίας – Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) Ηπείρου) Το Άνθος της Δουραχάνης Λόγος

Read more