Προώθηση Ηπειρωτικών αγροτικών προϊόντων
μέσω Διεθνών Εκθέσεων

Προώθηση Ηπειρωτικών αγροτικών προϊόντωνμέσω Διεθνών Εκθέσεων σε Παρίσι και ΜαδρίτηΤη δυνατότητα σε Ηπειρώτες παραγωγούς να ενισχύσουν τονεξωστρεφή προσανατολισμό των επιχειρήσεων

Read more