Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

43 παρεμβάσεις από τις 98 που έχουν προβλεφθεί σε έργα οδοποιΐας στον δήμο Σουλίου

Ανακοίνωση δήμου Σουλίου

Σε ολοκλήρωση φτάνουν οι εργασίες τσιμεντοστρώσεων στις Κοινότητες του Δήμου, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Βελτιώσεις – Ασφαλτοστρώσεις του Δήμου Σουλίου».

Υπενθυμίζεται ότι το έργο, προϋπολογισμού 1.570.000,00€, χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου και αφορά σε παρεμβάσεις τσιμεντοστρώσεων και ασφαλτοστρώσεων και στις 32 Κοινότητες του Δήμου.

Συγκεκριμένα τα σημεία των παρεμβάσεων προέκυψαν βάσει των τοπικών αναγκών, έπειτα από σχετικές εισηγήσεις των προέδρων των Κοινοτήτων, αυτοψία των εκπροσώπων μηχανικών της οικίας Τεχνικής Υπηρεσίας και επιλογή από τη Δημοτική Αρχή με ιεράρχηση της σπουδαιότητας και σε συνάρτηση με το τελικό κόστος αυτών. Σε Κοινότητες που τα προβλήματα των προσβάσεων των κατοικιών έχουν ήδη αντιμετωπιστεί ή αντιμετωπίζονται με τις συνεχείς παρεμβάσεις από πλευράς του Δήμου, προτάθηκαν από τους προέδρους παρεμβάσεις στο αγροτικό οδικό δίκτυο.

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω παρεμβάσεις, αποτελούν μικρό μέρος μόνο των έργων οδοποιίας που έχουν δρομολογηθεί από πλευράς του Δήμου. Υπενθυμίζεται ότι έχει υπογραφεί η σύμβαση για το έργο: «Βελτίωση της Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Σουλίου» προϋπολογισμού 897.000,00€ και σύντομα αναμένεται η έναρξη των εργασιών. Τον ερχόμενο μήνα πρόκειται να δημοπρατηθεί ένα επιπλέον έργο οδοποιίας προϋπολογισμού 1.882.760,00€ με τίτλο: «Αναβάθμιση Υφιστάμενων Οδών Πρόσβασης σε Γεωργικές/Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις Δήμου Σουλίου» το οποίο και εντάχθηκε στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». Τέλος, έχει υποβληθεί μια επιπλέον πρόταση χρηματοδότησης για το έργο με τίτλο: «Βελτίωση Πρόσβασης σε Γεωργική Γη και Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις» στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, προϋπολογισμού ύψους 429.000,00€.

Στην παρούσα φάση, από το έργο που ήδη υλοποιείται, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες σε 43 θέσεις παρεμβάσεων από τις 98 συνολικά που προβλέπει η μελέτη. Πρόκειται για τσιμεντοστρώσεις συνολικού μήκους 5.000m που αφορούν 25 από τις Κοινότητες του Δήμου. Στη συνέχεια, και στα πλαίσια του ίδιου έργου θα πραγματοποιηθούν οι ασφαλτοστρώσεις οδών, συνολικού μήκους 9.500m σε όλες σχεδόν τις Κοινότητες του Δήμου.