206 αγρότες στην Ήπειρο επιδοτούνται με 14 χιλ. ευρώ

Με 14000 ευρώ θα επιδοτηθούν 206 αγρότες στην Ήπειρο, με το συνολικό ποσό να φτάνει στα 2,8 εκ. ευρώ.

Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις να αναπτύξουν περαιτέρω τις γεωργικές τους δραστηριότητες, μέσω ενεργειών που αφορούν, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση, τη βελτίωση της οικονομικής ή περιβαλλοντικής βιωσιμότητάς τους ή την εν γένει διαρθρωτική τους προσαρμογή (όπως παραγωγική, οργανωτική κλπ) ούτως ώστε να είναι «ικανές» να υποστηρίξουν μελλοντική επαγγελματική ενασχόληση των κατόχων τους στη γεωργία.

Δείτε στον πίνακα που ακολουθεί ποιοι θα επιδοτηθούν καθώς και τις 22 αιτήσεις που δεν εντάσσονται:

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box