Όλη η απόφαση για την ένταξη στο νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας – Πώς θα γίνεται η αίτηση

Υπογράφηκε από τους αρμόδιους υπουργούς και αναρτήθηκε στο ΦΕΚ, η απόφαση η οποία καθορίζει τη διαδικασία από το Α μέχρι το Ω της υποβολής της αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, για την προστασία της α’ κατοικίας.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί στις επόμενες εβδομάδες, αφού προηγουμένως διεξαχθούν κάποιες τεχνικές επαληθεύσεις, ενώ στόχος είναι η διασύνδεσή της με άλλους φορείς. Μπορείτε παρακάτω να διαβάσετε όλη την απόφαση.

1. Η αίτηση για την υπαγωγή στη διαδικασία ρύθμισης οφειλών υποβάλλεται από τον αιτούντα ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. www.keyd.gov.gr με την επιλογή του συνδέσμου «Ηλεκτρονική Πλατφόρμα
Προστασίας Κύριας Κατοικίας».

2. Με την επιτυχή εισαγωγή στο Σύστημα, αυτό εμφανίζει σχετική ένδειξη για την εισαγωγή των προσωπικών του διαπιστευτηρίων του TAXISnet (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης), επιλέγοντας τον ρόλο του αιτούντα.

3. Το Σύστημα ελέγχει:

3.1. Αν υπάρχει για τον ΑΦΜ του αιτούντα αίτηση σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης.

3.2. Αν υπάρχει για τον ΑΦΜ του αιτούντα αίτηση σε κατάσταση οριστικής υποβολής.

4. Σε περίπτωση που υπάρχει αίτηση σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης, για την οποία εκκρεμεί ηεισαγωγή στοιχείων και δικαιολογητικών, το Σύστημα επιτρέπει τη συνέχιση της επεξεργασίας και την εισαγωγή στοιχείων.

5. Σε περίπτωση που υπάρχει αίτηση σε κατάστασηοριστικής υποβολής το Σύστημα ενημερώνει τον αιτούντα για τη μη δυνατότητα υποβολής εκ μέρους του νέαςαίτησης.

6. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αίτηση σε κατάστασηπροσωρινής αποθήκευσης, το Σύστημα ελέγχει:α) Αν ο αιτών είναι Φυσικό Πρόσωπο καιβ) Αν ο ΑΦΜ είναι απενεργοποιημένος καιγ) Αν ο αιτών έχει αποβιώσει.

7. Σε περίπτωση που δεν είναι φυσικό πρόσωπο, εμφανίζει το μήνυμα «Σύμφωνα με τα στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης ο ΑΦΜ δεν ανήκει σε Φυσικό Πρόσωπο. Δεν μπορείτε να συνεχίσετε την συμπλήρωση τηςαίτησης». Αν είναι απενεργοποιημένος ΑΦΜ εμφανίζειτο μήνυμα «Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΦορολογικήςΔιοίκησης ο ΑΦΜ είναι απενεργοποιημένος. Δεν μπορείτε να συνεχίσετε την συμπλήρωση της αίτησης». Ανέχει αποβιώσει εμφανίζει το μήνυμα «Σύμφωνα με ταστοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης ο ΑΦΜ ανήκει σεαποθανόντα. Δεν μπορείτε να συνεχίσετε την συμπλήρωση της αίτησης».

8. Ο αιτών επιβεβαιώνει ότι ενημερώθηκε για το εξής:«Για την υπαγωγή στη διαδικασία ρύθμισης οφειλώνσύμφωνα με το ν. 4605/2019 (Α’ 52), θα λάβει χώρα αυτεπάγγελτη αναζήτηση των δεδομένων του αιτούντα,από τις βάσεις δεδομένων της φορολογικής διοίκησηςκαι των πιστωτικών ιδρυμάτων στο πλαίσιο της παρεχομένης αδείας του αιτούντα για την επεξεργασία καικοινοποίηση των δεδομένων του, την άρση απορρήτουτραπεζικών καταθέσεων του άρ. 1 του ν.δ. 1059/1971(Α’ 270) και φορολογικού απορρήτου του άρ. 17 τουν. 4174/2013 (Α’ 170) που συνεπάγεται η κατάθεση τηςαίτησης, όπως ρητώς αναφέρεται στο άρθρο 72 παρ. 10του ν. 4605/2019 (Α’ 52) όπως ισχύει».

Αναλυτικά όλη η απόφαση

dikaiologitika.gr
Author:

You May Also Like

Αρέσει σε %d bloggers: