Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την “Πράσινη μετάβαση ΜμΕ”

Δύο προγράμματα τρέχουν τρέχουν αυτήν την εποχή. Σε συνεργασία με την ΕΚΑΤΗ σας παρουσιάζουμε τα προγράμματα και τα αναλύουμε ώστε να καλύψουμε όλες τις απορίες σας.

Αν παρόλα αυτά θέλετε επιπλέον πληροφορίες ή βοήθεια μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με την ΕΚΑΤΗ.

«ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ»

Αποτελεί μια δέσμη δράσεων, κάθε μια από τις οποίες καλύπτει στοχευμένες ανάγκες των ΜμΕ, σε συνάρτηση με το ύψος των επενδυτικών σχεδίων τους. Ειδικότερα:

A) ΔΡΑΣΗ)  «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»

Έναρξη Υποβολής ΑιτήσεωνΤετάρτη 22/03/2023 και ώρα 12:00

Ποσοστό χρηματοδότησης : 40% (+10 %)

* Προσαύξηση  10%  Δημόσιας Επιχορήγησης, υπό όρους εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό 20% του τελικά πιστοποιημένου επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου

Η παρούσα δράση ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας

Μέγιστος απαιτούμενος προϋπολογισμός: 200.000 €

Ελάχιστος απαιτούμενος προϋπολογισμός : 30.000 €

Δικαιούχοι:

Υφιστάμενες Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις σχεδόν όλων των Κλάδων οι οποίες, μεταξύ άλλων, θα πρέπει πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

ΜΕΓΕΘΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ                                    
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗΚΑΤΩ από 10  Ως 2  εκατομμύρια              
ΜΙΚΡΗΚΑΤΩ από  50Ως 10  εκατομμύρια   
ΜΕΣΑΙΑΚΑΤΩ από 250Ως 43 εκατομμύρια                                                            

·         Να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση,

·         Να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

*( ο αριθμός των απασχολούμενων εκφράζεται σε ετήσιες μονάδες εργασίας ΕΜΕ. Οποιοσδήποτε εργάσθηκε με πλήρες ωράριο μέσα στην επιχείρηση ή για λογαριασμό της κατά την διάρκεια όλου του έτους αναφοράς υπολογίζεται ως 1 ΕΜΕ. Τα άτομα που δεν εργάσθηκαν ολόκληρο το έτος, οι εργαζόμενοι σε εποχική βάση και οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης αντιστοιχούν σε κλάσματα μιας ΕΜΕ)

Επιλέξιμες Δαπάνες

·         Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

·         Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές Δαπάνες)

·         Εξοπλισμός (GREEN)

·         Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών

·         Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding

·         Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας

·         Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις

·         Τεχνικές Μελέτες & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

·         Μεταφορικά Μέσα (GREEN) ( ηλεκτρικά)

·         Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων – (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ )
Έμμεσες δαπάνες

B ΔΡΑΣΗ)  << ΠΡΑΣΙΝΟΣ  ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜμΕ >>

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη 22/3/2023 και ώρα 12:00

Ποσοστό χρηματοδότησης : 40% (+10 %)

* Προσαύξηση  10%  Δημόσιας Επιχορήγησης, υπό όρους εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό 20% του τελικά πιστοποιημένου επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Η παρούσα Δράση – «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας.

μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: 1.000.000

Ελάχιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός : 200.001

  • ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ :

 Υφιστάμενες Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις σχεδόν όλων των Κλάδων οι οποίες, μεταξύ άλλων, θα πρέπει πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότηση

ΜΕΓΕΘΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ                                    
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗΚΑΤΩ από 10  Ως 2  εκατομμύρια              
ΜΙΚΡΗΚΑΤΩ από  50Ως 10  εκατομμύρια   
ΜΕΣΑΙΑΚΑΤΩ από 250Ως 43 εκατομμύρια                                                            
  1. Να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση
  2. έχουν τρείς (3) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

*( ο αριθμός των απασχολούμενων εκφράζεται σε ετήσιες μονάδες εργασίας ΕΜΕ. Οποιοσδήποτε εργάσθηκε με πλήρες ωράριο μέσα στην επιχείρηση ή για λογαριασμό της κατά την διάρκεια όλου του έτους αναφοράς υπολογίζεται ως 1 ΕΜΕ. Τα άτομα που δεν εργάσθηκαν ολόκληρο το έτος, οι εργαζόμενοι σε εποχική βάση και οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης αντιστοιχούν σε κλάσματα μιας ΕΜΕ)

Επιλέξιμες Δαπάνες

·         Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος:  έως 40%*

·         Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές Δαπάνες): έως 100%*

·         Εξοπλισμός (GREEN): έως 50 %

·         Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών : έως 10 %*

·         Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding: έως 5 %*

·         Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας : έως 20.000€*

·         Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις: έως 10 %*

·         Τεχνικές Μελέτες & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες : έως 10% και 4% αντίστοιχα*

·         Μεταφορικά Μέσα (GREEN): έως 50.000€*

·         Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων – (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ ) (Οι δαπάνες νέου προσωπικού είναι επιλέξιμες μέχρι ποσοστού 20% και μέχρι ύψους 45.000€)

* ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ στον ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ του Ε/Σ

Διάρκεια Υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου

 Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερεις (24) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Αιτήματα παράτασης υλοποίησης δύναται να υποβληθούν κατόπιν τεκμηριωμένης αιτιολόγησης και το ανώτατο μέχρι έξι (6)μήνες από την καταληκτική προθεσμία των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών.

Όσο αφορά την διαδικασία αξιολόγησης ,αυτή γίνεται σε δύο στάδια:

  1. Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών συμμετοχής και προϋποθέσεων συμμετοχή
  2. Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης

Επιλέξιμες δαπάνες

 Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης /Εξοικονόμησης Ενέργειας

Επιλέξιμες είναι δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου του αντίστοιχου απαραίτητου ΤΠΕ (hardware & software) που στοχεύουν για την βελτίωση ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμηση ενέργειας, όπως παρατίθενται κατωτέρω:

✓ Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ή και ψύξης (πχ αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά invnerter) καθώς και παροχής ζεστού νερού χρήσης

✓ Εξοπλισμός και εγκατάσταση συστημάτων ανάκτησης ενέργειας από την λειτουργία

παραγωγικού και μη παραγωγικού μηχανολογικού εξοπλισμού.

✓ Αντικατάσταση/εγκατάσταση μονώσεων σωληνώσεων – δικτύων – δεξαμενών για μείωση απωλειών.

✓ Εγκατάσταση συμπιεστών, ψυκτικών συγκροτημάτων, καυστήρων / λεβήτων, φούρνων, κλιβάνων υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

✓ Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος EMS για τους χώρους παραγωγής / αποθήκευσης.

✓ Προμήθεια ηλεκτρικών / ηλεκτρονικών συσκευών ενεργειακής σήμανσης Α (νέα σήμανση).

«Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ»

 ✓ Προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς εμπορευμάτων και προϊόντων και εντός του ευρύτερου χώρου άσκησης δραστηριότητας για επιχειρήσεις logistics ή χονδρικού εμπορίου ή τουριστικού τομέα, όπως:

o Προμήθεια ηλεκτροκίνητων παντός τύπου (πχ τύπου ΚΛΑΡΚ).

✓ Εξοπλισμός και εργασίες αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος κλιματισμού.

✓ Αντιστάθμιση άεργου ισχύος ηλεκτρικών καταναλώσεων.

✓ Εξοπλισμός και εργασίες αναβάθμισης συστήματος και ελέγχου φωτισμού στους χώρους της επιχείρησης.

→ Στην υποκατηγορία αυτή δεν περιλαμβάνεται ο νέος καθαρά μηχανολογικός παραγωγικός εξοπλισμός, ο οποίος εμπίπτει στην κατηγορία δαπάνης 2.

→ Στην υποκατηγορία αυτή μπορεί να γίνει αποδεκτός και ανάλογος εξοπλισμός που δεν αναγράφεται ανωτέρω με την προϋπόθεση ότι τεκμηριώνεται η συμβολή του στην βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης /εξοικονόμησης ενέργειας από τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού.

3.2 Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που στοχεύον στην ελαχιστοποίηση και εξοικονόμηση πόρων, αξιοποιώντας πρακτικές επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης πρώτων υλών ώστε η χρήση των υλικών να γίνεται εφικτή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, με παράλληλη ελαχιστοποίηση της χρήσης φυσικών πόρων, όπως παρατίθενται κατωτέρω:

✓ Προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση μονάδων για τη διαχείριση των υγρών & στερεών

αποβλήτων.

✓ Προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση μονάδων, συστημάτων για τον περιορισμό της

ρύπανσης του εδάφους, υπεδάφους, των υδάτων και της ατμόσφαιρας.

✓ Προμήθεια εξοπλισμού και εργασίες για τη μείωση αέριων ρύπων και όχλησης.

✓ Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για μείωση κατανάλωσης και απώλειας νερού.

✓ Προμήθεια/Αναβάθμιση εξοπλισμού για Ανακύκλωση, όπως:

o Κάδους απορριμμάτων μηχανικής αποκομιδής

o Μεταλλικός συμπιεστής απορριμμάτων (Press-container/Baler)

o Εξοπλισμός διαχωρισμού και διαλογής ύλης (π.χ. centrifuge separator)

o Βιομηχανικοί κάδοι κομποστοποίησης οργανικής ύλης

✓ Προμήθεια/Αναβάθμιση εξοπλισμού για Απόβλητα, όπως:

o Μηχανήματα φόρτωσης και διαλογής αποβλήτων

o Τεμαχιστές αποβλήτων

o Εξοπλισμός εσχάρωσης, εξάμμωσης, πρωτοβάθμιας καθίζησης

o Εξοπλισμός δευτεροβάθμιας επεξεργασίας-μέθοδος ενεργού ιλύος και βιολογικής/ χημικής απομάκρυνσης

✓ Προμήθεια/Αναβάθμιση εξοπλισμού για Μείωση ελλαττωματικών προϊόντων, όπως:

o Μηχανήματα x-ray ελέγχου παραγωγής

o Εξοπλισμός συσσωμάτωσης και αναδιαμόρφωση υλικών (agglomeration machine)

o Τεμαχιστές απορριμμάτων

✓ Προμήθεια/Αναβάθμιση εξοπλισμού για βελτιστοποίηση κατανάλωσης υδάτινων

πόρων/επανάχρηση νερού, όπως:

o Συστήματα φιλτραρίσματος νερού (ώσμωση, αφαλάτωση κ.λπ.)

Έξυπνα συστήματα εξοικονόμησης νερού (φωτοκύτταρα, βαλβίδες ελέγχου ροής,

ρυθμιστές τύπου φλοτέρ, μέχρι μονάδες R/O, αμμόφιλτρα, ελαιοδιαχωριστές)

3.3 Εξοπλισμός για την εγκατάσταση φωτοβολταικών σταθμών και συστημάτων

αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη των ιδίων

αναγκών (αυτοπαραγωγή) (άρθρο 41 ΓAK & De minimis)

Επιλέξιμες δαπάνες για προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταικών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη των ιδίων αναγκών (αυτοπαραγωγή).

Ενδεικτικά αναφέρονται:

✓ Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταικού σταθμού εγκατεστημένης ισχύος έως 10kW.

✓ Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης ενέργειας από φωτοβολταικούς σταθμούς, με κατ’ ελάχιστο ωφέλιμη χωρητικότητα ίση με την ισχύ του σταθμού για μία ώρα.

✓ Εγκατάσταση μονάδων φόρτισης ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων (μόνο για De minimis).

✓ Έξυπνοι μετρητές ενέργειας και τηλεμετρία (smart metering).

Οι ανωτέρω ενέργειες της κατηγορίας 3.3 είναι επιλέξιμες υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

→ Για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από εγκατάσταση φωτοβολταικού σταθμού με σύστημα αποθήκευσης , απαιτείται:

 να εξασφαλιστούν, εφόσον απαιτούνται, οι κατάλληλες αδειοδοτήσεις τόσο για την

υλοποίηση όσο και για τη λειτουργία του φωτοβολταικού σταθμού και του συστήματος αποθήκευσης

 Η εγκατεστημένη ισχύς παραγωγής του φωτοβολταικού σταθμού δεν μπορεί να

υπερβαίνει το άθροισμα των ηλεκτρικών καταναλώσεων της επιχείρησης, όπως αυτό

προκύπτει από την ηλεκτρομηχανολογική μελέτη της εγκατάστασης στην οποία

εγκαθίσταται ο υπό ένταξη φωτοβολταικός σταθμός, από την άδεια λειτουργίας της

επιχείρησης, ή/και από βεβαίωση και λοιπά κατάλληλα στοιχεία τεκμηρίωσης από

αρμόδιο προς τούτο πρόσωπο/φορέα, και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10kW.  H ωφέλιμη χωρητικότητα του συστήματος αποθήκευσης πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο ίση με την ισχύ του σταθμού για μία ώρα.

→ Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος της κατηγορίας 3 είναι έως 50% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου.

→ Οι ενισχύσεις χορηγούνται μόνο σε νέους φωτοβολταικούς σταθμούς και νέα συστήματα αποθήκευσης.

Ειδικά για τις αιτήσεις χρηματοδότησης με καθεστώς ενίσχυσης του ΚΑΝ. ΕΕ 651/2014

ισχύει επιπλέον και η παρακάτω απαίτηση:

→ Καμία ενίσχυση δεν χορηγείται ούτε καταβάλλεται μετά την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης και η ενίσχυση είναι ανεξάρτητη από την παραγωγή