Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Ψήφισμα δημοτικού συμβουλίου δήμου Σουλίου για το κλείσιμο της Alpha Bank

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σουλίου στην αριθ. 4/26-1-2024  ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίασή του αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ  ,με την αριθ. 2/2024 απόφασή του , την έκδοση  του παρακάτω  ψηφίσματος :

ΨΗΦΙΣΜΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ALPHA BANK

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η είδηση της απόφασης της Διοίκησης της τράπεζας ALPHABANKγια το επικείμενο κλείσιμο του υποκαταστήματός της στην πόλη της Παραμυθιάς. Πρόκειται για μια εξέλιξη που θα έχει πολλαπλές αρνητικές επιδράσεις και έχει ως συνεπακόλουθο την απαξίωση του Δήμου και των δημοτών του.

Η υλοποίηση της παραπάνω ενέργειας θα έχει άμεση και καθοριστική επίδραση στην οικονομική, εμπορική και κοινωνική ζωή του τόπου, δεδομένου ότι το εν λόγω υποκατάστημα της τράπεζας εξυπηρετεί όχι μόνο τους κατοίκους και εμπόρους του Δήμου Σουλίου αλλά και τους επισκέπτες αυτού, ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες κατά τους οποίους η αύξηση του πληθυσμού του Δήμου είναι σημαντική.

Ο Δήμος Σουλίου επίσης, αποτελεί ένα Δήμο με μεγάλη γεωγραφική επιφάνεια και πολλούς απομακρυσμένους οικισμούς, κατοικούμενους από δημότες μεγάλης ηλικίας, μη εξοικειωμένους με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Είναι εύλογο ότι η ταλαιπωρία και η οικονομική επιβάρυνσή τους προκειμένου να εξυπηρετηθούν από αντίστοιχο κατάστημα σε όμορο Δήμο είναι εξαιρετικά σημαντική.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σουλίου εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του και την έντονη διαμαρτυρία του στην προοπτική της παύσης λειτουργίας του υποκαταστήματος της ALPHABANKστην Παραμυθιά.

Επειδή η επικείμενη απόφαση θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην εξυπηρέτηση ολόκληρου του Δήμου που απαριθμεί 8.769 κατοίκους.

Επειδή η συγκεκριμένη ενέργεια προκαλεί κοινωνική υποβάθμιση και ταυτόχρονη συρρίκνωση των οικονομικών και εμπορικών συναλλαγών του Δήμου.

Επειδή η προοπτική της εξυπηρέτησης των δημοτών, ειδικά των κατοίκων απομακρυσμένων κοινοτήτων, από καταστήματα σε όμορους Δήμους, τους υποβάλλει σε ταλαιπωρία και οικονομική επιβάρυνση.

Επειδή η συγκεκριμένη απόφαση είναι κοινωνικά άδικη και επιζήμια για την καθημερινότητα των κατοίκων μιας περιοχής που έχει πληγεί τα τελευταία χρόνια από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης.

Επειδή η συγκεκριμένη απόφαση θα φέρει σε δυσμενή εργασιακή μεταβολή τους εργαζόμενους και θα τους αναγκάσει να μετακινούνται σε κατάστημα όμορου Δήμου για την εργασία τους.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σουλίου, καλεί τη Διοίκηση της τράπεζας ALPHA BANK να συνεχίσει να λειτουργεί το συγκεκριμένο υποκατάστημα και θεωρεί επιβεβλημένο αυτή να εξετάσει την πενθήμερη λειτουργία του υποκαταστήματός της στην Παραμυθιά, εξυπηρετώντας τους κατοίκους, εμπόρους και επισκέπτες του Δήμου και σε κάθε περίπτωση τη λειτουργία του  με την υφιστάμενη μορφή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ