Χάρτης με κώδικα QR για την Παραμυθιά από τον εμπορικό σύλλογο

Ο χάρτης της Παραμυθιάς από τον εμπορικό σύλλογο

Ο εμπορικός σύλλογος δημιούργησε έναν χάρτη χρησιμοποιώντας και τον κώδικα QR ώστε οι επισκέπτες να έχουν την πληροφόρηση για τα σημεία ενδιαφέροντος.