Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για τον Δήμο Ηγουμενίτσας 

Υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για τον Δήμο Ηγουμενίτσας 

Από Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου και μέχρι την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022 και ώρα 11:00 θα μπορούν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους ( https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinophelous-kharaktera ) για την πλήρωση θέσεων πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, στο πλαίσιο της με αριθμό 2/2022 Δημόσιας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος ( ΑΔΑ: 9ΤΖΓ4691Ω2-ΒΧ1) . 

Για τον Δήμο Ηγουμενίτσας οι ενδιαφερόμενο μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις ακόλουθες θέσεις: 

Ειδικότητα Αριθμός Θέσεων 
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ25 
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ11 
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΤΕ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ