Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Το 2ο δημοτικό σχολείο Φιλιατών σε πρόγραμμα Erasmus

Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης 

του 2ου Δημοτικού Σχολείου Φιλιατών Θεσπρωτίας

1η Κινητικότητα, Βουδαπέστη, 20/03/2023-25/03/2023

Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Φιλιατών Θεσπρωτίας ανακοινώνει την πραγματοποίηση της 1ης κινητικότητας για επιμόρφωση προσωπικού στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ 2022 ΚΑ1 του Τομέα Σχολικής Εκπαίδευσης, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ελέγχεται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Η 1η δραστηριότητα επιμόρφωσης προσωπικού πραγματοποιήθηκε στη Βουδαπέστη από 20/03/2023 έως και 25/03/2023, με τη συμμετοχή του Διευθυντή του 2ου Δ.Σ. Σχολείου Φιλιατών κ. Σπυρίδωνα Πανταζή ως επικεφαλής και τους εκπαιδευτικούς Ιωάννη Κρομμύδα (ΠΕ70 – Δασκάλων), Κυριακή Θεοδωρίδου (ΠΕ70 – Δασκάλων), Χρήστο Αδαμίδη (ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής), Δημήτριο Λαζάρου (ΠΕ70 – Δασκάλων) και Ειρήνη Πόθου (ΠΕ06 – Αγγλικής Φιλολογίας). 

Σκοπός της επιμορφωτικής δράσης με τίτλο STEM and LEGO Education SPIKE Essential: Teacher’s Guide που διοργανώθηκε από τον φορέα Motivated Learning for Everyone ήταν η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με καινοτόμες πρακτικές, οι οποίες ενσωματώνουν τις Τ.Π.Ε. και τη ρομποτική στη διδασκαλία. Η επιμορφωτική δράση περιείχε τόσο θεωρητικό όσο και πρακτικό μέρος.

Στο πλαίσιο της επιμόρφωσης, οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε εργαστήρια, στα οποία αξιοποιήθηκαν διαφορετικά σετ ρομποτικής, κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία και ειδικό λογισμικό που επιτρέπουν τον σχεδιασμό καινοτόμων προγραμμάτων διδασκαλίας, τα οποία βασίζονται στη μεθοδολογία STEAM. Οι συμμετέχοντες καλλιέργησαν τις απαραίτητες επαγγελματικές, οργανωτικές, ψηφιακές και γλωσσικές δεξιότητες, οι οποίες προάγουν την κριτική σκέψη, την αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων, την επικοινωνία, συνεργασία και καινοτομία. Απώτερος σκοπός είναι η εφαρμογή της αποκτηθείσας γνώσης στο σχολικό περιβάλλον προς όφελος των μαθητών, οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικές δράσεις ρομποτικής που βασίζονται στις αρχές της STEAM μεθοδολογίας.