Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Το πρόγραμμα του συνδυασμού “ΝΑΙ γυρίζουμε σελίδα” για τουρισμό και πολιτισμό

Το πρόγραμμα του συνδυασμού “ΝΑΙ γυρίζουμε σελίδα” για τουρισμό και πολιτισμό