Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Το πρόγραμμα στον δήμο Ηγουμενίτσας για αποκομιδή ογκωδών αποβλήτων

Πρόγραμμα Αποκομιδής Ογκωδών Αστικών Αποβλήτων

Η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας ενημερώνει τους πολίτες ότι για το χρονικό διάστημα: από Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022 έως και Παρασκευή 15 Απριλίου 2022 η αποκομιδή ογκωδών αστικών αποβλήτων (παλαιά έπιπλα, άχρηστες μικρές οικιακές συσκευές, στρώματα, φελιζόλ, ξύλινα κιβώτια κλπ) θα πραγματοποιείται αποκλειστικά στις προκαθορισμένες ημερομηνίες ανά περιοχή, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί.

Για την εύρυθμη λειτουργία της διαδικασίας αποκομιδής, αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος, παρακαλούνται οι πολίτες:

 • να εναποθέτουν τα ογκώδη απόβλητα μόνο τις δύο (2) προηγούμενες ημέρες  του προγράμματος της αποκομιδής τους,
 • να τοποθετούν τα ογκώδη στους χώρους που υποδεικνύονται από τους Προέδρους των Κοινοτήτων και σε περίπτωση που οι χώροι αυτοί δεν έχουν καθοριστεί, να εναποθέτουν τα ογκώδη έξω από τους κάδους και δίπλα από αυτούς, φροντίζοντας να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων και να είναι ευχερής η αποκομιδή τους,
 • να ενημερώνουν άμεσα για έκτακτες περιπτώσεις και πριν εναποθέσουν τα ογκώδη ή για ογκώδη στο κέντρο της πόλης, είτε το αρμόδιο τμήμα στα τηλ. 2665021150 & 2665022626, είτε τον Πρόεδρο της Κοινότητας.

Επισημαίνεται ότι η απομάκρυνση των μπαζών και λοιπών οικοδομικών υλικών προερχόμενων από οποιεσδήποτε οικοδομικές εργασίες, εκσκαφές και κατεδαφίσεις ΔΕΝ  ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ σύμφωνα και με τα άρθρα 6.5.Β, 8.5 και 9.3 του εγκεκριμένου Κανονισμού Καθαριότητας. Την αποκομιδή τους, μεταφορά και διάθεση υποχρεούνται να πραγματοποιούν με δικά τους μέσα και δική τους ευθύνη οι ιδιώτες και οι φορείς από τις δραστηριότητες των οποίων προέρχονται τα απόβλητα αυτά.

Τέλος, απρόβλεπτα γεγονότα ή τεχνικά ζητήματα που ενδέχεται να επηρεάσουν την τήρηση του προγράμματος αποκομιδής, θα αντιμετωπίζονται το συντομότερο δυνατό από την Υπηρεσία κατόπιν σχετικών ενημερώσεων και ανακοινώσεων.

Αναλυτικά το Πρόγραμμα Αποκομιδής Ογκωδών  

Περιοχή Ηγουμενίτσας (κέντρο πόλεως):

Μόνο κατόπιν επικοινωνίας με το αρμόδιο Τμήμα στα τηλ. 2665021150 & 2665022626

Περιοχή Νέας Σελεύκειας:

 • Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022
 • Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2022
 • Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2022
 • Τρίτη, 8 Μαρτίου 2022
 • Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2022
 • Τετάρτη, 13 Απριλίου 2022

Περιοχή Γραικοχωρίου:

 • Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2022
 • Τετάρτη, 2 Φεβρουαρίου 2022
 • Τετάρτη, 23 Φεβρουαρίου 2022
 • Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2022
 • Παρασκευή, 1 Απριλίου 2022
 • Παρασκευή, 15 Απριλίου 2022

Περιοχή Λαδοχωρίου:

 • Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2022
 • Τετάρτη, 2 Φεβρουαρίου 2022
 • Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2022
 • Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2022
 • Τρίτη, 5 Απριλίου 2022
 • Παρασκευή, 15 Απριλίου 2022

Περιοχές Αμπέλια – Εθν. Αντιστάσεως – Κωτσέικα – Μαυρούδι: 

 • Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2022
 • Τρίτη, 1 Μαρτίου 2022
 • Πέμπτη, 7 Απριλίου 2022

Περιοχές Καστρί – Αγ. Βλάσιος:

 • Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2022
 • Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2022
 • Παρασκευή, 8 Απριλίου 2022

Περιοχές Δημοτικής Ενότητας Παραποτάμου:  

 • Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2022
 • Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2022
 • Τρίτη, 12 Απριλίου 2022

Περιοχή Πλαταριάς:

 • Παρασκευή, 4 Φεβρουαρίου 2022
 • Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2022

Περιοχές Φασκομηλιά – Σκορπιώνα – Αργυρότοπος – Πολυνέρι:

 • Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου 2022
 • Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2022

Περιοχή Συβότων:

 • Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2022
 • Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022

Περιοχή Πέρδικας:

 • Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2022
 • Τρίτη, 22 Μαρτίου 2022

Περιοχές Μαργαρίτι – Καταβόθρα – Ελευθέρι – Σπαθαραίοι – Μορφάτι:  

 • Τετάρτη, 16 Φεβρουαρίου 2022
 • Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2022

Περιοχές Καρτέρι – Μεσοβούνι – Μαζαρακιά:  

 • Πέμπτη, 17 Φεβρουαρίου 2022
 • Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2022

Περιοχές Αγ. Μαρίνα – Βασιλικός – Μύλοι:

 • Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2022
 • Τρίτη, 29 Μαρτίου 2022