Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Το επιμελητήριο Θεσπρωτίας στηρίζει τους αγρότες της Παραμυθιάς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας, αφού ενημερώθηκε για το μείζον ζήτημα που έχει προκύψει με την υφιστάμενη κατάσταση στον ΤΟΕΒ Πεδιάδας Παραμυθιάς, και αφού έλαβε   υπόψη της:

  • Ότι ο νομός Θεσπρωτίας χαρακτηρίζεται σε σημαντικό ποσοστό του ως αγροτικός
  • Ότι ο αγροτικός της τομέας και τα προϊόντα του αποτελούν τον ένα εκ των τριών δυναμικότερων αναπτυξιακών κλάδων της περιοχής
  • Ότι η συγκεκριμένη πληγείσα από το ανωτέρω ζήτημα περιοχή (κάμπος της Παραμυθιάς) παρέχει την δυνατότητα αξιοπρεπούς διαβίωσης σε πολλούς μικρούς καλλιεργητές, διατηρώντας παράλληλα στον τόπο τους και πολλά άτομα νεαρής ηλικίας
  • Ότι η αγροτική δραστηριότητα στην συγκεκριμένη περιοχή δημιουργεί και διατηρεί θέσεις εργασίας, συγκρατώντας τον τοπικό πληθυσμό στις εστίες τους και μειώνοντας την ανεργία
  • Ότι σημαντική συνιστώσα της αγροτικής παραγωγής αποτελεί η άρδευση της γης και η ύπαρξη λειτουργικών υποδομών – εγγειοβελτιωτικών έργων (τα οποία λειτουργούν υπό την αιγίδα και ευθύνη των κατά τόπους ΤΟΕΒ)
  • Ότι η ορθή εποπτεία για την ομαλή λειτουργία των ΤΟΕΒ και η διασφάλιση της απρόσκοπτης παροχής των ανταποδοτικών τους υπηρεσιών δεν αποτελεί ευθύνη των πληττόμενων αγροτών
  • Ότι η εκτίναξη του ενεργειακού κόστους λειτουργίας των υποδομών των ΤΟΕΒ, που δημιουργεί αβίαστα υπερκέρδη στους πάροχους ενέργειας οδηγούν σε οικονομική ασφυξία όχι μόνο στους παραγωγούς και στους υποστηρικτικούς οργανισμούς τους, αλλά και στην ευρύτερη οικονομική δραστηριότητα
  • Ότι η αναγκαία αναβάθμιση των εγγειοβελτιωτικών έργων που θα μπορούσαν να μειώσουν τα κόστη λειτουργίας των ΤΟΕΒ και να βελτιώσουν τις αποδόσεις τους κωλυσιεργούν λόγω απουσίας του κεντρικού κράτους (σύμφωνα με την ενημέρωση των εμπλεκομένων)
  • Ότι τα συσσωρευμένα προβλήματα λειτουργίας (οικονομικά και λοιπά) του ΤΟΕΒ Πεδιάδας Παραμυθιάς δεν επιτρέπεται να οδηγούν στην εγκατάλειψη της αγροτικής δραστηριότητας,

Δηλώνει την στήριξή της στα δίκαια αιτήματα των αγροτών Πεδιάδας Παραμυθιάς και καλεί τους αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς να αναλάβουν ΑΜΕΣΑ δράση για την επίλυσή τους προς όφελος του αγροτικού κόσμου που πλήττεται ανεπανόρθωτα.

Εκ της Διοικήσεως
Του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας