Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Το επιμελητήριο Θεσπρωτίας για το «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνέχιση Δράσης: «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις»

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας ενημερώνει ότι βρίσκεται σε ισχύ και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού η Δράση «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις» που αφορά τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των επιχειρήσεων και τη μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας (και κατά συνέπεια των εκπομπών διοξειδίου άνθρακα).

Η Δράση ενισχύει την προμήθεια και εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού σε:

– Συστήματα θέρμανσης με χρήση αντλιών θερμότητας 

– Συστήματα ηλιακής θέρμανσης.

– Έξυπνες συσκευές μέτρησης της καταναλισκόμενης ενέργειας (πίσω από το μετρητή του δικτύου).

– Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας,.

Ύψος ενίσχυσης

Με την επιφύλαξη μη υπέρβασης του ανώτατου ορίου σώρευσης του ΕΚ 2831/2023 de minimis, το ύψος της επιδότησης ανά μέγεθος επιχείρησης έχει ως ακολούθως: 

Για Μικρές Επιχειρήσεις:

  1. Μέγιστη ενίσχυση (άνευ ΦΠΑ) 10.000,00 €.

  2. Μέγιστος προϋπολογισμός επιλέξιμων δαπανών (άνευ ΦΠΑ): 20.000,00 €.

  3. Ένταση ενίσχυσης 50,00 %.

Για Μεσαίες ή Μεγάλες Επιχειρήσεις:

  1. Μέγιστη ενίσχυση (άνευ ΦΠΑ) 10.000,00 €.

  2. Μέγιστος προϋπολογισμός επιλέξιμων δαπανών (άνευ ΦΠΑ): 25.000,00 €.

  3. Ένταση ενίσχυσης 40,00 %.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας: https://exoikonomo-epixeiro2023.gov.gr/. Η έναρξη υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης από δυνητικούς ωφελούμενους έχει ενεργοποιηθεί από την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024 και μετά την εξάντληση του διαθέσιμου π/υ, οι υπόλοιπες οριστικά υποβληθείσες αιτήσεις θα παραμένουν στο σύστημα ως επιλαχούσες με βάση την χρονοσήμανση που έλαβαν κατά την υποβολή τους.