Το δημοτικό συμβούλιο δήμου Σουλίου αποφάσισε ομόφωνα να γίνει ο Λάμποβος

Θετική στην λειτουργεία του Λαμπόβου ήταν η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Βέβαια ή απόφαση αυτή εμπεριέχει μεγάλο ρίσκο καθώς κανείς δεν μπορεί να ξέρει αν τότε θα επιτρέπονται οι εμποροπανήγυρης. Επίσης μεγάλο είναι το ρίσκο από υγειονομικής πλευράς.

Ο εμπορικός σύλλογος είναι υπέρ στο να γίνει ο Λάμποβος, όπως και η τοπική Κοινότητα Παραμυθιάς.

Ένα άλλο στοιχείο είναι το πόσοι έμποροι θα θέλουν να έρθουν, αν η συμμετοχή είναι πολύ μικρή τότε μάλλον θα γίνει έκτακτο δημοτικό συμβούλιο για νέα απόφαση.

Είναι ένα ρίσκο, που όπως είπε ο δήμαρχος Γιάννης Καραγιάννης, το αναλαμβάνει.

Αυτό που επισημάνθηκε σχεδόν από όλους είναι ότι πρέπει να είναι αυστηρά τα μέτρα και ο έλεγχος.