Το απόγευμα δημοτικό συμβούλιο δήμου Σουλίου

Πρόσκληση σε δύο (2) συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σουλίου την Δευτέρα 08 Νοεμβρίου 2021 (Ζωντανή μετάδοση)

Καλούμε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε  τακτική επαναληπτική Συνεδρίαση τη Δευτέρα  08  Νοεμβρίου  2021  και ώρα  18:00, η οποία θα πραγματοποιηθεί  με τηλεδιάσκεψη  με  θέμα ημερήσιας  διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο:« ΕΓΚΡΙΣΗ     ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ    ΤΟΠΙΚΟΥ   ΣΧΕΔΙΟΥ   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ   ΣΤΕΡΕΩΝ   ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΤΣΔΑ) ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ» Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης

Καλούμε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε  τακτική Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη τη Δευτέρα  08  Νοεμβρίου  2021  και ώρα  19:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1οΑποδοχή Επιχορηγήσεων – Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2021.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης
ΘΕΜΑ 2ο Έκθεση εσόδων – εξόδων Γ’ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού , οικονομικού έτους 2021. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης
ΘΕΜΑ 3οΈγκριση της αριθμ. 16/2021 απόφασης της Σχολικής ΕπιτροπήςΠρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου , σχετικά με καταστροφή υλικού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Δημητρίου  Φώτιος
ΘΕΜΑ 4οΈγκριση της αριθμ. 17/2021 απόφασης της Σχολικής ΕπιτροπήςΔευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου, σχετικά με καταστροφή υλικού.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Δημητρίου  Φώτιος
ΘΕΜΑ 5οΈκτακτη επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Δημητρίου  Φώτιος
 ΘΕΜΑ 6οΔωρεάν παραχώρηση χώρου  στο κέντρο εκπομπής  Ψάκας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ.Στεφάνου Κωνσταντίνος
 ΘΕΜΑ 7οΨήφισμα του Δ.Σ Δήμου Σουλίου κατά της συγχώνευσης τμημάτων του Γυμνασίου Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Δημητρίου  Φώτιος

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου Σουλίου

Παππάς  Κωνσταντίνος

ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box