Την Τετάρτη το τελευταίο δημοτικό συμβούλιο της χρονιάς στον δήμο Σουλίου

Πρόσκληση σε 3 συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σουλίου στις 28 Δεκεμβρίου  2022

 

Καλούμε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε  τακτική συνεδρίαση ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ,  την  28η  Δεκεμβρίου  2022 , ημέρα   Τετάρτη  και  ώρα  18.00  ,για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ  1ο Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Σουλίου, οικ. έτους   2022.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης

Καλούμε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε  ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ,  την  28η  Δεκεμβρίου  2022 , ημέρα   Τετάρτη  και  ώρα  18.15  ,για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης :

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑΈγκριση Ισολογισμού του Δήμου Σουλίου οικονομικού έτους 2021 Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης  Σπ. Καραγιάννης

Καλούμε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε  ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ,  την  28η  Δεκεμβρίου  2022 , ημέρα   Τετάρτη  και  ώρα  19.00  ,για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης :

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑΈγκριση και ψήφιση προϋπολογισμού  και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης  ( Ο.Π.Δ)  Δήμου Σουλίου , οικ. έτους 2023. Εισηγητές: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης και Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Λιάκου Ζωίτσα

   Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου Σουλίου

 Αθανασίου Νικόλαος