Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Την Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο δήμου Σουλίου – Δείτε τα θέματα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ »
Έχοντας υπόψη:
1.- Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 , όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74
του Ν.4555/2018 : Καλούμε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
συνεδρίαση , στις 04 Μαϊου 2022 , ημέρα Tετάρτη και ώρα 19:30 ,για συζήτηση και
λήψη απόφασης στa παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :


ΘΕΜΑ 1ο Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2022
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης

ΘΕΜΑ 2ο Έκθεση εσόδων – εξόδων Α’ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης
προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2022
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης

ΘΕΜΑ 3ο Kατάθεση πάγιας προκαταβολής κοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου
και ορισμός υπεύθυνου κίνησης λογαριασμού.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης

ΘΕΜΑ 4ο Έκφραση γνώμης επί του περιεχομένου του φακέλου (Μ.Π.Ε) του έργου
(Υποκατηγορία Α2, ομάδα 10η& 11η, α/α2 ): «Φωτοβολταϊκός Σταθμός
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 25 MWp, στη θέση «Λιθάρι- Φλαμουριά»,
Δ.Ε Παραμυθιάς, Δήμου Σουλίου, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης

ΘΕΜΑ 5ο Έκφραση γνώμης επί του περιεχομένου του φακέλου (Μ.Π.Ε) του έργου
«Φωτοβολταϊκός Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με ονομασία «Ράχη
Στερμού 1», συνολικής ισχύος 20 MW, στη θέση «Ράχη Στερμού» και των συνοδών του
έργων, στις Δ.Ε. Παραμυθιάς & Αχέροντα του Δήμου Σουλίου και στην Δ.Ε. Μαργαριτίου του
Δήμου Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου Σουλίου
Αθανασίου Νικόλαος