Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Την Τετάρτη Οικονομική Επιτροπή δήμου Σουλίου

Παρακαλούμε να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση , που θα διεξαχθεί ME ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, στις 12 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00΄, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 202
  2. Έγκριση της αρ. 73/2022 μελέτης με τίτλο: «Αντιπλημμυρική προστασία
    –Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες ΔΕ Αχέροντα και ΔΕ Σουλίου».
  3. Κατάρτιση όρων διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΥΛΙΟΥ» και Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.
  4. Έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Σουλίου και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας για την διενέργεια Αρχαιολογικών και Σωστικών Ερευνών στα πλαίσια του έργου: «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Παραμυθιάς & Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Παραμυθιάς».