Την Τετάρτη η Οικονομική Επιτροπή στον δήμο Σουλίου – Δείτε τα θέματα

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη

Παρακαλούμε να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση , που θα διεξαχθεί με  τηλεδιάσκεψη, στις 17 Μαρτίου   2021, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 09.00΄, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Έγκριση Πρακτικού  και κατακύρωση της σύμβασης του ανοικτού ηλεκτρονικού    διαγωνισμού της  προμήθειας: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Σουλίου, ΝΠΔΔ (Αρωγή) και των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2021» .
 2. Έγκριση Πρακτικού  I του ανοικτού ηλεκτρονικού    διαγωνισμού  (Α.Α. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 95342)  για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου : «Αποκατάσταση παραδοσιακού νερόμυλου Αγίου Δονάτου και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στη θέση «ΜΥΛΟΣ ΣΑΜΟΝΙΔΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ».
 3. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας των υποδομών ύδρευσης του Δήμου Σουλίου» για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ03 του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών.
 4. Έγκριση της αρ. 18/2021 μελέτης του έργου: «Eνίσχυση ύδρευσης αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης κοινοτήτων Κρυσταλλοπηγής –Νεοχωρίου -Καρυωτίου».
 5. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Βελτίωση υποδομών ύδρευσης Δήμου Σουλίου» στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ01 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο υποδομές ύδρευσης».
 6. Έγκριση σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Σουλίου και του Δήμου Ηγουμενίτσας για την υλοποίηση της Πράξης «Βελτίωση υποδομών ύδρευσης Δήμου Σουλίου» στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ01 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο υποδομές ύδρευσης».
 7. Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2020  του Ν.Π.Δ.Δ.  «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου».
 8. Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου».
 1. Λήψη απόφασης για έγκριση του πολυετούς προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου Σουλίου (2022-2025).
 2. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για το έτος 2021  και κάλυψης της δαπάνης από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους.
 3. Ανάθεση σε ιδιώτη εργολάβο των υπηρεσιών με τίτλο: «Καθαρισμός γραφείων παλαιού & νέου Δημαρχείου».
 4. Έγκριση της αριθ. 56/2021 απόφασης Δημάρχου.
 5. Παροχή  πάγιας προκαταβολής σε Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Σουλίου.
 6. Παροχή εξουσιοδότησης για παράσταση στο Ειρηνοδικείο Ηγουμενίτσας.
 7. ΄Ασκηση ή μη ενδίκων μέσων (έφεση) κατά της με αριθμό 4/2021 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Ηγουμενίτσας

 Ο Δήμαρχος , ως Πρόεδρος της Ο.Ε

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΠ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box