Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Την Τετάρτη δημοτικό συμβούλιο στον δήμο Σουλίου – Τα θέματα

Καλούμε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ,
την 8η Mαρτίου 2023 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 ,για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :


ΘΕΜΑ 1ο Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου»
Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Σπ. Καραγιάννης


ΘΕΜΑ 2ο Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου»
Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Σπ. Καραγιάννης


ΘΕΜΑ 3ο Τροποποίηση Προϋπολογισμού του Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2023
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης


ΘΕΜΑ 4ο Χορήγηση 2ης παράτασης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ
ΣΟΥΛΙΟΥ»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης


ΘΕΜΑ 5ο Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ –
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ Δ.Ε. ΑΧΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ Δ.Ε.
ΣΟΥΛΙΟΥ»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης


ΘΕΜΑ 6ο Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας Τομής –Διέλευσης διασύνδεσης Φωτοβολταϊκών Σταθμών με τον Υποσταθμό Καναλάκι 2
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης


ΘΕΜΑ 7ο Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των παραδοτέων και της
σύμβασης προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία
τριών (3) τοπικών σταθμών παρακολούθησης και ελέγχου ποσοτικών και
ποιοτικών παραμέτρων” της πράξης με τίτλο: “Ευφυές πράσινο σύστημα ελέγχου
διαρροών και παρακολούθησης ποιότητας υδάτων δικτύου ύδρευσης περιοχής
Παραμυθίας του Δήμου Σουλίου”
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης


ΘΕΜΑ 8ο Περί διαγραφής ή μη οφειλής (τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης


ΘΕΜΑ 9ο Περί διαγραφής ή μη οφειλών (τέλη ύδρευσης)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης


ΘΕΜΑ 10ο Εφαρμογή προγράμματος δακοκτονίας κατά το έτος 2023
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ντάγκας Γεώργιος


ΘΕΜΑ 11ο Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ * ΑΡΩΓΗ*»
Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Σπ. Καραγιάννης