Την Τετάρτη δημοτικό συμβούλιο στον δήμο Σουλίου – Τα θέματα

Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ »
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 , όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 74 του Ν.4555/2018 :
Καλούμε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ,
την 26η Aπριλίου 2023 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 ,για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :


ΘΕΜΑ. 1ο Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση εποχικών

και πρόσκαιρων αναγκών κάλυψης δράσεων πυροπροστασίας

Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Σπ. Καραγιάννης


ΘΕΜΑ 2ο Τροποποίηση Προϋπολογισμού του Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2023
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης


ΘΕΜΑ 3ο Έκθεση εσόδων – εξόδων Α’ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης
προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2023
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης


ΘΕΜΑ 4ο Kατάθεση πάγιας προκαταβολής κοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου και
ορισμός υπευθύνων κίνησης λογαριασμών
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης


ΘΕΜΑ 5ο Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Παραμυθιάς
του Δήμου Σουλίου στο Ο.Τ 7
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης


ΘΕΜΑ 6ο Χορήγηση 1ης παράταση χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του
έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΑΠΟ
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟN ΔΗΜΟ ΣΟΥΛΙΟΥ Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης


ΘΕΜΑ 7ο Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης


Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου Σουλίου
Αθανασίου Νικόλαος