Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Την Τετάρτη Δημοτική Επιτροπή δήμου Σουλίου – Τα θέματα

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση την 6η Μαρτίου 2024

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση , που θα διεξαχθεί , ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ , στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, την 6η Μαρτίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00΄, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1οXορήγηση 1ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του υποέργου «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Σουλίου», της Πράξης με τίτλο «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Σουλίου», του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράσης 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» με δικαιούχο τον Δήμο Σουλίου και κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. : 0036024872
ΘΕΜΑ 2οΈγκριση Πρακτικού ΙΙ (Αποσφράγιση και Έλεγχος Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την: «Προμήθεια τροφίμων Δήμου Σουλίου, ΝΠΔΔ (Αρωγή) και των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2024»
ΘΕΜΑ 3οΕξειδίκευση πιστώσεων προϋπ/σμού Δήμου Σουλίου οικ έτους 2024  (δαπάνες καρναβαλικών εκδηλώσεων)
ΘΕΜΑ 4οΈγκριση Πρωτοκόλλου ελέγχου ταμειακής διαχείρισης Δήμου Σουλίου, μηνός Δεκεμβρίου 2023