Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Την Παρασκευή Δημοτική Επιτροπή στον δήμο Σουλίου

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση στις 14 Ιουνίου 2024

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση , που θα διεξαχθεί , ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ , στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, στις 14 Ιουνίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00΄,για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1οΚατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2024.
ΘΕΜΑ 2οΈγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2023 του ΝΠΔΔ «ΑΡΩΓΗ»
ΘΕΜΑ 3οΕισήγηση στο Δ.Σ για τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) Δήμου Σουλίου.
ΘΕΜΑ 4οΕισήγηση στο Δ.Σ για τον Κανονισμό Λειτουργίας του Προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» Δήμου Σουλίου.
ΘΕΜΑ 5οΧορήγηση 4ης παράταση χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟN ΔΗΜΟ ΣΟΥΛΙΟΥ Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ »
ΘΕΜΑ 6οΧορήγηση 6ης παράτασης του έργου :«ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ»
ΘΕΜΑ 7οΧορήγηση 1ης παράτασης εκτέλεσης της σύμβασης Υπηρεσίας «Τεχνικός Σύμβουλος οργάνωσης και τεκμηρίωσης “πολυχώρου” κτιρίου Βούλγαρη» Υποέργο 3, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Κτίριο ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Πολυχώρος τέχνης, ιστορίας, πολιτισμού και εκπαίδευσης».
ΘΕΜΑ 8οΥποβολή πρότασης του Δήμου Σουλίου στο «ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών» για ένταξη και χρηματοδότηση στον Άξονα Προτεραιότητας «2.4 Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων» με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α’ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΟΥ_VI».
ΘΕΜΑ 9οΑποδοχή παράτασης προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΑΡΙΑΔΝΗ Α.Ε.» για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή στίβου και αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου 49 Προκρίτων Παραμυθίας» και κήρυξή του ως προσωρινού αναδόχου.
ΘΕΜΑ 10οΠερί διαγραφής οφειλών ύδρευσης.
ΘΕΜΑ 11οΈγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας αγροτεμαχίων Δήμου Σουλίου.
ΘΕΜΑ 12οΈγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού στο Δήμο Σουλίου.
ΘΕΜΑ 13οΕξειδίκευση πιστώσεων προϋπ/σμού Δήμου Σουλίου οικ. έτους 2024.
ΘΕΜΑ 14ο Εξειδίκευση πίστωσης για επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων.
ΘΕΜΑ 15οΑποδοχή δωρεάς – Εισήγηση στο Δ.Σ για τοποθέτηση προτομής στον ιστορικό χώρο του Σουλίου.

Ο Δήμαρχος , ως Πρόεδρος της Δ.Ε

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Z. ΝΤΑΝΗΣ