Την Κυριακή εθελοντική αιμοδοσία στο Προδρόμι

Εθελοντική Αιμοδοσία
Κυριακή 3 Απριλίου , 10.00 π.μ. – 13:30

Κοινοτικό Γραφείο Προδρομίου

Οι εθελοντές αιμοδότες πρέπει να γνωρίζουν τα παρακάτω:
1. Δεν μπορούμε να δώσουμε αίμα με άδειο στομάχι.
2. Οι παλιοί αιμοδότες θα πρέπει να έχουν μαζί τους το Δελτίο Αιμοδότη.
3. Όσοι έχουν ηλεκτρονική Ταυτότητα Αιμοδότη καλό είναι να έχουν μαζί τους και την Αστυνομική τους Ταυτότητα.
4. Οι ΝΕΟΙ Αιμοδότες εκτός από τα προσωπικά στοιχεία που πρέπει να δώσουν για την επίσημη καταγραφή τους ως εθελοντές, θα λάβουν σε σύντομο χρονικό διάστημα και το Δελτίο Αιμοδότη.

5. Θα τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας λόγω του Covid -19.