Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Την Δευτέρα Οικονομική Επιτροπή δήμου Σουλίου – Τα θέματα

Παρακαλούμε να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση , που θα διεξαχθεί ME ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, στις 10 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00΄, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Αποδοχή της υπ. αριθμ. πρωτ. 4134/29-09-2022 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί ένταξης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΥΛΙΟΥ» στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014 – 2020, Δράση 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», του δικαιούχου Δήμου Σουλίου ,με ποσό ένταξης: 429.000,00€.
 2. Χορήγηση 9ης παράτασης προθεσμίας του έργου : «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ».
 3. Χορήγηση 7ης παράτασης προθεσμίας του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ».
 4. Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου : «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΚΑΡΥΩΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ».
 5. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ».
 6. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ».
 7. Έγκριση Πρωτοκόλλου ελέγχου χρηματικής διαχείρισης Δήμου Σουλίου, μηνός Ιουλίου 2022.
 8. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Προέδρων Κοινοτήτων.
 9. Παροχή εξουσιοδότησης για παράσταση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κερκύρας  ( Αγωγή Χ.Κ. κτλ ) .
 10. Παροχή εξουσιοδότησης για δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής .
 11. Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 87/2022 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του  Δήμου Σουλίου.