Την Δευτέρα η Οικονομική Επιτροπή δήμου Σουλίου

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση στις 23 Μαΐου 2022

Παρακαλούμε να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση , που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, στις 23 Μαϊου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00΄, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπ/σμού οικ. έτους 2022 για κάλυψη δαπανών εκδηλώσεων Εορτών Σουλίου .
  2. Διαγραφή οφειλών από τέλη ύδρευσης.
  3. Έγκριση γενομένης μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου Σουλίου.

Ο Δήμαρχος , ως Πρόεδρος της Ο.Ε

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box