Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Την Δευτέρα η Οικονομική Επιτροπή δήμου Σουλίου

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση στις 23 Μαΐου 2022

Παρακαλούμε να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση , που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, στις 23 Μαϊου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00΄, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπ/σμού οικ. έτους 2022 για κάλυψη δαπανών εκδηλώσεων Εορτών Σουλίου .
  2. Διαγραφή οφειλών από τέλη ύδρευσης.
  3. Έγκριση γενομένης μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου Σουλίου.

Ο Δήμαρχος , ως Πρόεδρος της Ο.Ε

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ