Την Δευτέρα δημοτικό συμβούλιο στο δήμο Σουλίου – Δείτε τα θέματα

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 30η Iανουαρίου 2023

Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Καλούμε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, την 30η Iανουαρίου 2023 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 ,για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο Παροχή Γνώμης επί του σχεδίου Κανονισμού Τιμολόγησης και του σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος του Α.Σ.Δ.Σ.Α Π. Ηπείρου για το έτος 2023Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Σπ. Καραγιάννης
ΘΕΜΑ 2οΑντικατάσταση μέλους της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σουλίου.Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Σπ. Καραγιάννης
ΘΕΜΑ 3οTροποποίηση της αριθ. 62/2020 απόφασης Δ.Σ, ως προς τον ορισμό Αντιδημάρχου (μέλους) της Επιτροπής ΙσότηταςΕισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Σπ. Καραγιάννης
ΘΕΜΑ 4οΧορήγηση κλιματιστικού μηχανήματος στο Α.Τ ΠαραμυθιάςΕισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Σπ. Καραγιάννης
ΘΕΜΑ 5ο Υποβολή γνώμης για Επαναπροσδιορισμό αξίας ακινήτων (τιμές ζώνης) χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Σουλίου.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης
ΘΕΜΑ 6οΈκθεση εσόδων – εξόδων Δ’ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2022Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης
ΘΕΜΑ 7ο Τροποποίηση της αριθ. 133/2019 απόφασης Δ.Σ (ως προς τον ορισμό αναπληρωτή υπαλλήλου για την κίνηση λογαριασμών Δήμου Σουλίου στην Τράπεζα Eλλάδος)Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης
ΘΕΜΑ 8ο  Ορισμός δημοτικών υπαλλήλων που θα αποτελέσουν μέλη των  επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών/ υπηρεσιών/ μελετών για το έτος 2023(N. 4412/2016 άρθρο 221, παρ.11β και παρ.11δ) Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης
ΘΕΜΑ 9οΧορήγηση 2ης παράτασης σύμβασης της προμήθειας : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ)»Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης
ΘΕΜΑ 10οΣυγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων έτους 2023Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης
ΘΕΜΑ 11οΣυγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου για το έτος 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του  ΠΔ 270/1981Εισηγητής : Αντιδήμαρχος, κ. Ντάγκας Γεώργιος
 ΘΕΜΑ 12οΈγκριση παράτασης μίσθωσης ( 20ετια) του λατομείου αδρανών υλικών και του σχεδίου του μισθωτηρίου συμβολαίου και εξουσιοδότηση του Κου Δημάρχου για την υπογραφή του Εισηγητής : Αντιδήμαρχος, κ. Ντάγκας Γεώργιος
ΘΕΜΑ 13οΜείωση μισθώματος και παράταση μισθωτήριας σύμβασης Εισηγητής : Αντιδήμαρχος, κ. Ντάγκας Γεώργιος
ΘΕΜΑ 14οΨΗΦΙΣΜΑ Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση στον ΤΟΕΒ Πεδιάδας Παραμυθιάς (Πρόταση «ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ»)

 Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου Σουλίου

 Αθανασίου Νικόλαος