Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Την Δευτέρα δημοτικό συμβούλιο δήμου Σουλίου – Τα θέματα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΔΙΑ
ΖΩΣΗΣ ( Άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 , όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του
Ν.4555/2018) »
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα
διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου την 12η Φεβρουαρίου
2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30,για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω
θέματα ημερήσιας διάταξης:


ΘΕΜΑ 1ο Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικού κτιρίου (πρώην Δημοτικού
Σχολείου Γκρίκας) για την υλοποίηση του έργου : «Μονάδα κέντρο
Ημέρας για αυτισμό (1) 6η ΥΠΕ στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας ,
Περιφέρειας Ηπείρου»
Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ντάνης Αθανάσιος

ΘΕΜΑ 2ο Ονοματοδοσία του Κλειστού Γυμναστηρίου Παραμυθιάς σε “Κλειστό
Γυμναστήριο Παραμυθιάς «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΩΛΟΣ»”
Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ντάνης Αθανάσιος


ΘΕΜΑ 3ο Προσθήκη προσωνυμίας “Θεμιστοκλής Ρίγγας” στο 1° Δημοτικό
Σχολείο Παραμυθιάς
Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ντάνης Αθανάσιος


ΘΕΜΑ 4ο Σύσταση επιτροπής για την εκτίμηση των προς εκποίηση ή εκμίσθωση
ακινήτων του Δήμου
Εισηγητής : Δήμαρχος, κ. Ντάνης Αθανάσιος


ΘΕΜΑ 5ο Διατύπωση απόψεων επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α1,
ομάδα 10η ,α/α 1):«Αιολικό Πάρκο, ισχύος 57,60 MW, και των συνοδών του
έργων, στη θέση «Ζυγαριά», Δ.Ε. Σελλών, Δήμου Δωδώνης , Π.Ε. Ιωαννίνων &
Δ.Ε. Παραμυθιάς και Δ.Ε. Σουλίου, Δήμου Σουλίου, Π.Ε. Θεσπρωτίας,
Περιφέρειας Ηπείρου»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χειμώνας Γεώργιος


ΘΕΜΑ 6ο Α΄ Κατανομή πιστώσεως ποσού 30.410,00 € έτους 2024 για κάλυψη
λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου Σουλίου
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Φίλη Πασχάλη Αντιγόνη Βασιλική


ΘΕΜΑ 7ο Περί αύξησης των ωρών απασχόλησης καθαρίστριας που προσλήφθηκε
με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων
του Δήμου ( 2023-2024)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Φίλη Πασχάλη Αντιγόνη Βασιλική


ΘΕΜΑ 8ο Εγγραφές νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου μας
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Φίλη Πασχάλη Αντιγόνη Βασιλική


ΘΕΜΑ 9ο Σύσταση επιτροπής Ισότητας Γυναικών
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Φίλη Πασχάλη Αντιγόνη Βασιλική


ΘΕΜΑ 10ο Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης (άρθρο 70
παρ.1 Ν.3852/2010)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, , κ. Αλέξανδρος Κοντός


ΘΕΜΑ 11ο Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Σουλίου στο Διοικητικό Συμβούλιο του
ΦΟΔΣΑ με την επωνυμία «Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ανδρέας Καγκιούζης


ΘΕΜΑ 12ο Καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Θωμάς Οικονόμου