Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Τα θέμα με τα αδρανή υλικά στο λιμάνι Ηγουμενίτσας στην βουλή

Στην Βουλή φέρνει η ΜεΡΑ25 την εκφόρτωση αδρανών υλικών στο λιμάνι Ηγουμενίτσας. Η ερώτηση:

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2021
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικών Υποθέσεων
Θέμα: Φόρτωση Αδρανών Υλικών (χύδην φορτίων) από το λιμάνι Ηγουμενίτσας με προορισμό τις νήσους Κέρκυρας και Παξών
Παρά τις αντιδράσεις τοπικών φορέων και των κατοίκων της πόλης της Ηγουμενίτσας, με απόφαση της διοίκησης του Οργανισμού Λιμένα Ηγουμενίτσας Α.Ε., ξεκίνησε από το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου η φόρτωση αδρανών υλικών (χύδην φορτίων) από τις ράμπες 3 και 4 του Λιμανιού Ηγουμενίτσας.
Ο Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., με κατά πλειοψηφία απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, αποφάσισε για ένα χρόνο η φόρτωση αδρανών προς την Κέρκυρα και τους Παξούς να γίνεται από την ράμπα 3 ή 4, παρότι δεν είναι διαμορφωμένες για τέτοια δραστηριότητα και ουσιαστικά αποφάσισε τη συνύπαρξη των επιβατών με την μεταφορά αδρανών υλικών!
Στην με αρ. πρωτ. 1571/15-2-2021 απάντηση του Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. προς το Υπουργείο Ναυτιλίας γίνεται αναφορά σε κατ’ εξαίρεση χαρακτηρισμό της προβλήτας 3 που βρίσκεται εντός του χώρου του Λιμένα Εξωτερικού, ως χώρου φορτοεκφόρτωσης αδρανών υλικών(χύδην φορτίων), για ένα έτος και ειδικότερα από Οκτώβριο έως Μάρτιο, παρόλο που o Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. θεωρεί ως κατάλληλο χώρο τον χώρο της Γ1’ φάσης Λιμανιού κοντά στην LAFARGE, ο οποίος δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί λόγω χρονοβόρων διαδικασιών.
Κατόπιν των παραπάνω,
Ερωτάται ο κος Υπουργός:

  1. Υπάρχει περιβαλλοντική αδειοδότηση για την φόρτωση χύδην φορτίων (αδρανών υλικών) από τον Λιμένα Ηγουμενίτσας και ειδικότερα τις προβλήτες 3 και 4 προς τις νήσους Κέρκυρα και Παξών; 2. Αν ναι, είναι σε ισχύ και ποιος είναι ο αριθμός της απόφασης του αρμόδιου για την περιβαλλοντική αδειοδότηση δημόσιου φορέα; 3. Είναι ή όχι η μεταφορά των φορτίων αυτών μια οχλούσα δραστηριότητα στο λιμάνι, όταν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες θα συνυπάρχουν με ένα σύννεφο σκόνης και με φορτηγά που θα αδειάζουν αμμοχάλικα;
  2. Πού ακριβώς βρίσκονται οι ράμπες φορτοεκφόρτωσης; Ισχύει πως βρίσκονται δίπλα στον αστικό ιστό αλλά και δίπλα στα επιβατικά πλοία και αν ναι, αυτό πού ορίζεται; 5. Γίνεται ή όχι απ’ ευθείας ρίψη του χύδην υλικού στα αμπάρια, κάτι το οποίο απαγορεύεται ρητά και κατηγορηματικά βάση του ισχύοντος νόμου, διότι δημιουργούνται μεγάλες ποσότητες σκόνης; 6. Αν είναι νόμιμη και περιβαλλοντικά αδειοδοτημένη η φορτοεκφόρτωση των χύδην φορτίων (αδρανών), γνωρίζετε αν χρησιμοποιούνται, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, κλειστά συστήματα συγκράτησης της σκόνης, με χρήση κεκλιμένων καναλιών, κατάλληλα προσαρμοσμένων ώστε να μειώνονται στον μέγιστο βαθμό τα επίπεδα σκόνης; 7. Ποιες διαδικασίες ακολουθούνται; Ειδικότερα, οι χοάνες των μεταφορικών ταινιών είναι καλυμμένες, η εκφόρτωση γίνεται μέσω στομίων, γίνεται ψεκασμός με νερό ή ορυκτό λάδι για να «κάθεται» αμέσως η σκόνη; 8. Έχει ο Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. την αρμοδιότητα και την δικαιοδοσία να χρησιμοποιεί τις συγκεκριμένες προβλήτες για τις εν λόγω δραστηριότητες και αν ναι, με βάση ποια απόφαση;
    Η ερωτώσα βουλευτής
    Φωτεινή Μπακαδήμα