Τα θέματα του επόμενου δημοτικού συμβουλίου δήμου Σουλίου

Καλούμε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση , ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, στις 28 Φεβρουαρίου 2022 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στa παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο :Συμμετοχή του δήμου σε ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΙΛΟ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ο.Ε.Σ.) υπό την επωνυμία «ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ» και ορισμός εκπροσώπων»  Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Σπ. Καραγιάννης
ΘΕΜΑ 2ο :Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2022. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης
ΘΕΜΑ 3ο :Kατάθεση πάγιας προκαταβολής κοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου και ορισμός υπεύθυνου κίνησης λογαριασμού.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου Σουλίου
Αθανασίου Νικόλαος

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box